Sheet Metal

เราเริ่มต้นในปี 2554 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับการผลิตแบบผสมผสานสูงและปริมาณน้อย
เรายอมรับแม้แต่คำสั่งซื้อเดียวสำหรับฝาครอบเครื่องมือกล โต๊ะทำงานที่ใช้ในโรงงาน และกล่องจ่ายไฟ
ทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นในโรงงานเดียวกันตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงการพ่นสีด้วยเครื่องเลเซอร์ เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีในระยะเวลาอันสั้น

ตัวอย่างสินค้า